Välj rätt ventilation! 

Nyare och smartare inomhusklimat med FTX! 

(Frånluft, tilluft och värmeväxling)

Ett otillräckligt och dåligt anpassat ventilationssystem kan leda till ökad luftfuktighet vilket skapar en bra grogrund för skadliga mikrober och mögel. Detta är varken bra för huset eller för vår hälsa. Genom att byta till ett FTX-system kan man komma åt de här problemen, det fungerar så här.

Tilluften filtreras genom högkvalitativa filter och renar luften från skadliga partiklar som kommer utifrån, men också från skadliga partiklar som kommer från det som finns i bostaden. Det tar också bort skadliga ångor och dålig lukt. Detta skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Frånluften leds ut ur bostaden via frånluftsdon och ventilationskanaler i toaletter, kök och badrum det är i dessa utrymmen som flest skadliga luftpartiklar finns. Frånluften leds sedan in i aggregatet till den inbyggda värmeväxlaren som återvinner värmeenergin.

Därefter passerar luften frånluftskanalen och blåses ut ur bostaden. Samtidigt sugs frisk och kall uteluft in i aggregatet. Den passerar genom filtret där skadliga partiklar avlägsnas innan den leds in till värmeväxlaren där den nya luften värms upp med den återvunna värmeenergin.

Den uppvärmda luften, som nu kallas tilluft, fördelas sedan i bostaden via tilluftskanaler och –don. Ett modernt energieffektivt FTX-aggregat drar ca 80 W per timme vid ett luftflöde på 65l/s. Det är bara lite mer än en gammaldags glödlampa. Med den energin klarar värmeväxlaren att höja temperaturen på tilluften med 36 grader, från -20 till +16 grader.

Ett intelligent ventilationssystem slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det drar också fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Ett FTX-system är en bra investering för ditt hus, din familjs hälsa, för miljön och för din plånbok helt enkelt!

Ventilation med självdrag. ( S )

Principen för självdrag är enkel, den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck.

Ventilation med fläktstyrd frånluft. ( F )

Fläktstyrd frånluft, som brukar kallas F-system Luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar, från köket, toaletter/badrum samt från tvättstuga

Med ett FTX-system återvinner du mellan 50-80 procent av den värme som du behöver tillföra luften, vilket innebär en besparing på 5000-7000 kWh på år för en normalstor villa, radhus eller lägenhet.

Ventilation med fläktstyrd till- och frånluft. ( FT )

Den mest kompletta formen av ventilationssystem är de så kallade balanserade systemen, FT-systemen. Fläktar styr både till- och frånluften.